Pandemi çocukları eğitimsiz bırakıyor

Dünya Bankası, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde aksayan eğitimin fazladan 72 milyon çocuğun ‘eğitim yoksulluğu’ yaşamasına neden olacağını duyurdu. Raporda, salgının düşük ve orta gelirli ülkelerde öğrenme yoksulluğu içinde yaşayan ilkokul çağındaki çocukların oranını yüzde 53’ten yüzde 63’e çıkarabileceği belirtildi. Bu durumun, söz konusu neslin gelecekteki kazançlarından yaklaşık 10 trilyon dolar kaybetmelerine neden olabileceği, bunun da küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 10’una karşılık geldiği belirtildi.

Hürriyet 30/12/2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.